rn Norge
Din konto   Ordrestatus   Leveringsbetingelser   Om oss      Autorisert service   Kontakt oss  
Vis priser:

XDP-B 1.78, XDP-B 1.95, XDP-B 2.32, TSK X-B, TSK X-BLT, TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT, TSK XXP-D3, XDP-B-D3 2.11, XDP-D3

Maintenance Parts

Maintenance Parts, XDP 

XDP-B 1.78, XDP-B 1.95, XDP-B 2.32, TSK X-B, TSK X-BLT, TSK XHP-B, TSK XHP-B, TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XHP-BLT, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-A, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT, TSK XXP-ALT, TSK XXP-ALT, TSK XXP-D3, XDP-B-D3 2.11

Transmissioner

Drev, komplett 

XDP-B 1.78, XDP-B 1.95, XDP-B 2.32, XDP-B-D3 2.11

Sköld, komplett 

TSK X-B, TSK X-BLT, TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT, TSK XXP-D3

Transom Shield, Replacement Kit 

TSK X-B, TSK X-BLT, TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT, TSK XXP-ALT

Innersköld 

TSK X-B, TSK X-BLT, TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT, TSK XXP-D3

Sköld 

TSK X-B, TSK X-BLT

Sköld 

TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-D3

Sköld 

TSK XXP-A, TSK XXP-ALT

Styrgaffel 

TSK X-B, TSK X-BLT, TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-D3

Styrgaffel 

TSK XXP-A, TSK XXP-ALT

Vatten- och avgasblockeringssats 

TSK X-B, TSK X-BLT, TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT, TSK XXP-D3

Hus och mittendel 

XDP-B 1.78, XDP-B 1.95, XDP-B 2.32, XDP-B-D3 2.11

Universalknut och lagerhållare 

XDP-B 1.78, XDP-B 1.95, XDP-B 2.32, XDP-B-D3 2.11

Axel, övre vertikal 

XDP-B 1.78, XDP-B 1.95, XDP-B 2.32, XDP-B-D3 2.11

Nedre vertikalaxel 

XDP-B 1.78, XDP-B 1.95, XDP-B 2.32, XDP-B-D3 2.11

Kardanaxel och lagerhus 

XDP-B 1.78, XDP-B 1.95, XDP-B 2.32, XDP-B-D3 2.11

Växlingsmekanism 

XDP-B 1.78, XDP-B 1.95, XDP-B 2.32, XDP-B-D3 2.11

Lagerhus för jackshaft, tidigare utförande 

TSK X-B, TSK X-BLT, TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT, TSK XXP-D3

Lagerhus för jackshaft, senare utförande 

TSK X-B, TSK X-BLT, TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT, TSK XXP-D3

Jackshaft 

TSK X-B, TSK X-BLT, TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT, TSK XXP-D3

Anslutningsdetaljer för jackshaft, 4.3L 

TSK XHP-B, TSK XHP-BLT

Anslutningsdetaljer för jackshaft, 4.3L 

TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT

Anslutningsdetaljer för jackshaft, 5.0L and 5.7L 

TSK XXP-A, TSK XXP-ALT

Anslutningsdetaljer för jackshaft, 5.0L, 5.7L, 8.1L 

TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT

Anslutningsdetaljer för jackshaft, tidigare utförande 

TSK X-B, TSK X-BLT, TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT, TSK XXP-D3

Anslutningsdetaljer för jackshaft, senare utförande 

TSK X-B, TSK X-BLT, TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT

Trimplansystem 

TSK X-B, TSK XHP-B, TSK XXP-A, TSK XXP-D3

Trimplansystem 

TSK X-BLT, TSK XHP-BLT, TSK XXP-ALT

Trimpump 

TSK X-B, TSK X-BLT

Trimpump 

TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT, TSK XXP-D3

Trimpump 

TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT

Duoprop-propellrar, rostfritt stål, F-serie 

XDP-B 1.78, XDP-B 1.95, XDP-B 2.32, XDP-B-D3 2.11

Duoprop-propellrar, aluminium, D-serie 

XDP-B 1.78, XDP-B 1.95, XDP-B 2.32, XDP-B-D3 2.11

X Serie Propeller 

XDP-B 1.78, XDP-B 1.95, XDP-B 2.32, XDP-B-D3 2.11

Styrsystem

Styrcylinder 

TSK X-B, TSK X-BLT, TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT, TSK XXP-D3

Stagsats 

TSK X-B, TSK X-BLT, TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT, TSK XXP-D3

Reparationssatser

Reparationssatser 

XDP-B 1.78, XDP-B 1.95, XDP-B 2.32, TSK X-B, TSK X-BLT, TSK XHP-B, TSK XHP-BLT, TSK XXP-A, TSK XXP-ALT, TSK XXP-D3, XDP-B-D3 2.11